Vitajte
Poďakovanie  a ďalšie plánované aktivity:

Aj Vaše 2% z daní nám umožnili posunúť sa ďalej v plánovaných aktivitách nášho občianskeho združenia. Smelým plánom do budúcna je prestavba  a oprava interiéru domčeka č.44, ktorého vonkajšou rekonštrukciou strechy a fasády v roku 2013 sa podarilo ho zachrániť pred zrútením.
Po prestavbe interiéru by malo nasledovať vybudovanie expozície príbytku našich predkov, so zabezpečením reštaurátorských  prác na starožitnostiach (napr. na opravu čaká viac ako 100 ročný drevený detský kočík, kolíska a iné starožitnosti), ktoré sa podarilo získať a zachovať. 
Cieľom je sprístupniť túto expozíciu v budúcnosti aj verejnosti napr. na každoročne konané Dni ovocia a medu v Trebichave (vždy v prvú októbrovú sobotu v roku).
Radosť máme aj z toho, že už teraz sa nám ozývajú priatelia a známi, ktorí majú záujem venovať rôzne veci po svojich predkoch do plánovaného múzeá. Veríme, že aj s Vašou pomocou sa nám podarí aspoň časť týchto plánov do budúcnosti splniť.

ozols.sk 2012 All rights reserved